Ud over det daglige arbejde, som begravelsesforretningen naturligt bruger det meste af arbejdstiden på, tilbyder vi besøg af os eller besøg hos os.

​Vi henvender os til dem, der møder døden gennem deres arbejde. Dvs. ansatte på plejehjem, i hjemmeplejen, på sygehuse – skadestuer/modtagelser og almindelige sengeafdelinger.

​Et ønske er, at vi bliver endnu bedre til at forstå hinanden som faggrupper og se en sammenhæng i vores arbejde. Hvor I slipper, hvor vi begynder og hvem vi giver arbejdet videre til. En større viden om hinanden giver endnu bedre samarbejde.

​Vi kommer også gerne ud og fortæller om vores arbjede, til børn og unge samt andre der måtte have gavn af vores viden. Det kan være Konfirmander, sorggrupper, foreninger mm.

​Vores vision i Grejsdalens Begravelsesforretning

​At være en stemme i debatter der omhandler døden, den døende, de pårørende og livet der må leves efter et dødsfald.

Vi er ude i marken og ser hvad der rører sig.

Kontakt os

Du kan let og hurtigt sende os en besked i nedenstående formular.